Black & White Photography - fevesphotos

Galveston, Texas, White Egret.